Răspunsuri la întrebări

Comandă de lapte școlar: copiii pot obține mai multe produse lactate


Conform decretului publicat în Monitorul Maghiar, copiii pot primi, pe lângă lapte, iaurt, chefir și brânză procesată în cadrul programului de lapte școlar și școlar.

Decretul definește o perioadă de transport de la 1 august până la sfârșitul lunii iulie a anului următor. Un maxim de patru litri de produse lactate pe săptămână în școală sau zi de creștere și maximum un sfert de litri de produse lactate pe clasă sau pe zi.
Kцzйpiskolбkban kцzцssйgi forrбsbуl, уvodбsok școlii бltalбnos tanulуk și sajбtos nevelйsi igйnyы уvodбsok йs tanulуk rйszйre și rйszben kцzцssйgi, rйszben și kцzponti kцltsйgvetйsi forrбsbуl finanszнrozzбk iskolatejet.A tбmogatott szбllнthatja de lapte care are Mezхgazdasбgi йs Agenția Vidйkfejlesztйsi (ARDA ) cu aprobarea prealabilă. Contractul de transport poate fi încheiat pe două, trei sau cinci perioade.
Pentru a clasifica furnizorii, se preferă, printre altele, furnizorului care are pregătire cu normă întreagă sau prelucrare autorizată de lapte sau producție de lapte.

Laptele este o sursă excelentă de vitamine și minerale